Skip links

Sprendimai efektyviam technikos parko valdymui

Sprendimai efektyviam technikos parko valdymui

Sprendimai efektyviam technikos parko valdymui

Kontekstas: Skirtingiems kelio darbams (pvz. valymui, taisymui, statybai) atlikti reikalingos įvairios technikos įranga. Organizacija turi daugiau kaip 40 skirtingų lokacijų, kur kiekviena iš jų turi įvairios technikos darbams atlikti. Kiekvienas skyrius veda informacija į Excel, pagal turima informacija planuoja savo darbus. Tačiau informacija yra lokali ir matoma tik to skyriaus darbuotojams. Kito skyriaus darbuotojams prireikus papildomos technikos darbams atlikti (pvz. Sulūžo esama, reikia didesnio pajėgumo) skambinama telefonu į artimiausius skyrius ir ieškoma galimybės gauti technikos. Vėliau priimami sprendimai, ar tokia techniką verta atsivežti (gali būti per sunki technika didelį atstumą vežti), ar efektyviau yra išsinuomoti iš tiekėjų. Dažnai sunku planuoti kitų projektų veiklas, nes nėra matomas “big-picture” kiek ir kokia technika kokiu metu bus laisva, koks poreikis turėtų rezervą (dėl numatytų aplinkybių).

Galimas sprendimas:  Technikos parko valdymo sistema, kurioje skirtingi padaliniai galėtų matyti esamą bei planuojamą visos technikos užimtumą, rezervuoti reikiamus mechanizmus iš kitų padalinių. Technikos parko valdymas būtų paremtas užduočių planavimu, rezervuojama technika priskiriama atitinkamiems darbams pagal iš anksto parengtą planą atlikti. Mechanizmų rezervavimas turi būti pateikiamas pagal mechanizmų bei darbų vykdymo lokacijas, t.y. rezervuoti galima tiktai tuos mechanizmus, kuriuos transportuoti iki objekto būtų finansiškai naudinga. Sistema galėtų kaupti istorinius duomenis apie technikos panaudojimą per laikotarpį skirtingoms užduotims spręsti. Sistemos kaupiami duomenys turi būti naudingi, siekiant įsivertinti poreikius papildomos bei atnaujinamos technikos įsigijimui.

Skip to content