Skip links

Užduočių valdymas, planavimas

Užduočių valdymas, planavimas

Užduočių valdymas, planavimas

Kontekstas: bendrovė veiklą vykdo visoje Lietuvoje iš per 50 padalinių. Daugiau kaip 2000 darbuotojų vykdo kelių priežiūros bei remonto darbus kiekvieną dieną. Vykdomi darbai skirstomi į kelių priežiūros bei rangos darbus. Darbai planuojami tiek ilgam laikotarpiui(savaitei, mėnesiui), tiek padieniui. Informacija užduočių sudarymui gaunama iš vykdomų darbų sutarčių, kelių priežiūros normatyvų, vykdomų kelių apžiūrų, techninių prižiūrėtojų pateikiamų defektų/užduočių. Užduotys atlikti darbus skiriamos tiek individuliai kiekvienam darbuotojui, tiek laikinai suformuojamoms brigadoms. Darbų atlikimo kokybė tikrinama papildomai vykdant kelių/objektų apžiūras.

Galimas sprendimas: sistema, surenkanti informaciją iš skirtingų informacijos šaltinių ir pagal turimus resursus galinti generuoti užduotis bei planuojamo ir faktinio darbų atlikimo grafikus. Informacija būtų renkama iš vidinės kelių apžiūrų sistemos, techninių prižiūrėtojų pateikiamų defektų sistemos, kelių priežiūros normatyvų ir kt. Sugeneruotos užduotys darbuotojams gali būti pateikiamos mobilioje aplikacijoje, kurioje taip pat būtų surenkama informacija apie jau atliktus darbus. Atliktų darbų informacija keliautų į įmonės darbų apskaitos informacinę sistemą.

Skip to content